Jalkahoidot

Voimassa 31.12.2022 ja sitä ennen annettuihin hoitoihin:
Lääkärin määräämästä jalkahoitajan suorittamasta jalkahoidosta aiheutuneista kustannuksista korvataan 65 prosenttia , kuitenkin enintään 2 hoitokerralta vuodessa.

Maksa em. hoito kokonaan ja toimita KASSAKUITTI (OLTAVA LASKELMA KUSTANNUKSISTA) ja lääkärin määräys sairauskassaan  (hakuaika 6 kk).

Jalkahoidon antajan tulee olla Valviran rekisterissä.

huom 1.1.2023 alkaen sairauskassa ei korvaa jalkahoitoa lainkaan.