Kassankokouskutsu

KOKOUSKUTSU

Otanmäen sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidetään
keskiviikkona 11.10.2023 alkaen klo 14.30
Kahvila Keisarin Kievarin kabinetissa, osoitteessa Vuorimiehentie 2 Otanmäki.

Kokouksessa käsitellään sairauskassan hallituksen esitykset kassan sääntömuutoksiksi 1.1.2024 alkaen. 
Sääntömuutosesitysten taustalla on mm. sääntöjen merkintätavan* muuttaminen ja sääntöjen selkeyttäminen, hallituksen varajäsenten lukumäärän muuttaminen, hallituksen varajäsenet eivät jatkossa henkilökohtaisia varajäseniä, hallituksen jäsenten erovuorojen muuttaminen sekä varsinaisten kassankokousten määrän alentaminen yhteen varsinaiseen kassankokoukseen vuodessa. 
*Koko sääntökirjan merkintätapa muutetaan pykälä/momenttipohjaisesta kohta/kappalekohtaiseksi: aiemmin sääntökirjassa 1 - 57 §, muutosesityssääntökirjassa olisi 1 - 48 kohtaa (poistettu välistä kumotut pykälät)

1.       ”Yleiset määräykset, Toimintapiiri ja vakuutussuhde”; 
Uudet Kohdat 1 - 4 (ennen 1 - 4 §):
Muutetaan numeroinnit. 
Poistetaan pääasiallisen toimeentulon edellytys (4.kohdassa).
Poistetaan vanha voimaantuloviittaus (4.kohdassa).

2.       ”Kassasta eroaminen ja erottaminen”; 
Uudet kohdat 5 - 6 (ennen 5 - 7 §): 
Muutetaan numeroinnit. 
Lisätään 5. ja 6. kohtiin tarkennuksena vakuutusmaksujen maksamattomuuden takia eronneeksi katsotulle, ettei hän voi liittyä saman työsuhteen aikana uudelleen kassaan eikä hänellä ole osuutta kassan varoihin. 
Poistetaan aiemmin kumottu 6 §, jolloin numerointi muuttuu tämän jälkeen. 
3.       ”Vakuutusmaksut”; uudet kohdat 7 - 9 (ennen 8 - 10 §)
Muutetaan numeroinnit ja pykäläviittaus kohta-viittaukseksi (8. kohdassa). 
Lisätään 7.- 8. kohtiin osa-aikaista työtä tekevän vakuutetun vakuutusmaksun määräytyminen ja ilmoitusvelvollisuus. 
Muutetaan 7. kohtaan euromääräiset vakuutusmaksut vuoden 2023 tasolle sekä palkkakerroin v.2023/1,558.
Lisätään 8. kohtaan maksukehoituskulujen periminen hallituksen päätöksen mukaisesti. 
4.       Poistetaan aiemmin kumotut 11 - 13 §, jolloin numerointi muuttuu tämän jälkeen. 
5.       ”Etuudet ja Etuuksien saamisen edellytyksiä”; 
Uudet kohdat 10 - 11 (ennen 14 - 15 §) Muutetaan vain numeroinnit.

6.       Poistetaan aiemmin kumotut 16 - 19 §, jolloin numerointi muuttuu tämän jälkeen. 

7.       Etuuksia koskevat rajoitukset, Etuuksien hakeminen ja suorittaminen sekä Muutoksenhaku etuuspäätökseen”; 
Uudet kohdat 12 - 20 (ennen 20 - 28 §):
 Muutetaan numeroinnit ja momenttiviittaukset kappaleviittauksiksi (13. ja 16. kohdissa) sekä lisäksi tekstin selkeyttäminen (16. kohta).

8.        ”Oman pääoman rahastot, Vastuuvelka, Tilinpäätös ja Tilintarkastus”; Uudet kohdat 21 – 26 (ennen 29 - 34 §): 
Muutetaan numeroinnit ja momenttiviittaukset kappaleviittauksiksi (21. kohdassa).

9.       Poistetaan aiemmin kumottu 35 §, jolloin numerointi muuttuu tämän jälkeen.

10.   ”Kassankokous”; Uudet kohdat 27 - 36 (ennen 36 - 44 §):
Muutetaan numeroinnit ja kohta 29 siten, että kassalla vuosittain yksi varsinainen kassankokous, jossa käsitellään aiemmin kahdessa varsinaisessa kassankokouksessa olleet asiat. 
Siirretään omaksi 31. kohdaksi vakuutetun oikeus saada haluamansa asia kassankokouksen käsiteltäväksi. 
Muutetaan pykälä- ja momenttiviittaukset kohta- ja kappaleviittauksiksi (32. kohdassa) sekä lisäksi tekstin selkeyttäminen (32. - 35. kohdissa).

11.   ”Hallitus”; Uudet kohdat 37 – 40 (ennen 45 – 48 §):
Muutetaan numeroinnit.
Muutetaan 37. kohdassa hallituksen varajäsenten lukumäärä 3 jäseneen, varajäsenet eivät olisi jatkossa henkilökohtaisia varajäseniä, muutetaan erovuoroisuudet sekä hallituksen jäsenten toimikaudet.

12.   ”Toimitusjohtaja”; Uusi kohta 41 (ennen 49 §): Muutetaan vain numeroinnit.

13.   Poistetaan aiemmin kumottu 50 §, jolloin numerointi muuttuu tämän jälkeen.

 14.    ”Kassan nimenkirjoitus, Varojen sijoittaminen ja lainanotto, Työnantajan velvollisuuksien muuttaminen, Sulautuminen ja jakautuminen, Vakuutuskannan luovuttaminen sekä vapaaehtoinen selvitystila ja kassan purkaminen, Lakisääteinen selvitystila ja kassan purkaminen”; 
Uudet kohdat 42 - 48 (ennen 51 - 57 §):
 Muutetaan numeroinnit ja momenttiviittaukset kappaleviittauksiksi (44. kohdassa).

 15.   Käsitellään hallitukselle annettava valtuus poistaa sääntömuutoshakemuksesta läpimenemättömät kohdat ilman uutta kassankokousta sekä tehdä Finanssivalvonnan vaatimia teknisiä korjauksia, joilla ei ole käytännön vaikutusta kassan sääntöjen sisältöön.

 Sääntömuutoksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 28.9.- 11.10.2023
 Otanmäen sairauskassan toimiston ulko-oven viereisellä ilmoitustaululla sekä 
sairauskassan nettisivuilla (www.otanmaensairauskassa.fi).

Vakuutettu käyttää äänioikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. 
Voit antaa päivätyn ja yksilöidyn valtakirjan valitsemallesi asiamiehelle, jolla on oikeus edustaa enintään kolmea (3) vakuutettua.

 Otanmäessä 27.9.2023

Otanmäen sairauskassan hallitus