👓Silmälasit ja/tai piilolinssit

Sinulle korvataan silmälaseja vasta yhden vuoden ehtoajan jälkeen:
Vähintään yhden vuoden* vakuutussuhteen ja yhden vuoden*  vakuutusmaksujakson jälkeen korvataan Suomesta ostetuista 
lääkärin tai optikon määräämien silmä-ja piilolinssien hinnasta seuraavissa kohdissa olevien ehtojen mukaisesti.
Korvauksen edellytyksenä on, että linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi.

❌Ulkomailta ostettuja silmälaseja/piilolinssejä ei korvata.

Silmälasirahaa vastaavan summan voit halutessasi käyttää myös silmien taittovirheiden korjausleikkaukseen. Korvaussummat ja korvauksen uudelleen saamisen edellytykset ovat tällöin samat kuin silmälasihankinnan osalta.

*)Vakuutusuhteen voimassaolon, vakuutusmaksujaksojen sekä edellisen silmälasikorvauksen tulee olla edeltävän kuuden (6) vuoden ajalla kaikissa tapauksissa. Eli voidaan hyväksyä aiempia vakuutusuhteitakin!

Silmälasien korvausmäärät ovat porrastettuja riippuen ostoväleistä.
Ensimmäinen silmälasikorvaus on kuitenkin aina 70 %:a
 kuitenkin enintään 300 euroa.

Vasta seuraavista silmälaseista voit mahdollisesti saada korkeamman korvauksen!

Eli ensimmäinen (1.) silmälasikorvaus yhden (1) vuoden vakuutusuhteen/vakuutusmaksujakson jälkeen:
Välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen vähintään 
kolmen (3) kuukauden yhtäjaksoisen vakuutusmaksujakson jälkeen 
korvataan 70 prosenttia kuitenkin enintään 300 euroa.

Myöhempien silmälasikorvausten enimmäismäärät riippuvat ostojen aikavälistä sekä vakuutusmaksujaksojen yhtäjaksoisuudesta.

Seuraava silmälasikorvaus aikaisintaan kahden (2) vuoden kuluttua edellisestä korvauskerrasta 1.  kohdan mukaisten ehtojen täyttyessä:
Välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen vähintään 
kolmen (3) kuukauden yhtäjaksoisen vakuutusmaksujakson jälkeen korvataan 70 prosenttia kuitenkin enintään 300 euroa.

Seuraava silmälasikorvaus aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua edellisestä korvauskerrasta 1.  kohdan mukaisten ehtojen täyttyessä:
 Välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen vähintään 
kolmen (3) vuoden yhtäjaksoisen vakuutusmaksujakson jälkeen 
korvataan 70 prosenttia kuitenkin enintään 450 euroa.

Seuraava silmälasikorvaus aikaisintaan neljän (4) vuoden kuluttua
 edellisestä korvauskerrasta 1.  kohdan mukaisten ehtojen täyttyessä:
 Välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen vähintään 
neljän (4) vuoden yhtäjaksoisen vakuutusmaksujakson jälkeen 
korvataan 70 prosenttia kuitenkin enintään 600 euroa.


Kertaus seuraavien silmälasiostojen korvauksista
(ei koske siis ensimmäistä silmälasikorvausta) :
Mikäli edellisestä  (oltava edeltäneen 6 vuoden ajalla) sairauskassan korvauskerrasta on 

 1. kulunut vähintään 2 vuotta-> korvaus on 70 %:a enintään 300 euroa, edellyttäen että 
  olet maksanut jäsenmaksua välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen 
  kolmen (3) kuukauden yhtäjaksoiselta ajalta  TAI
 2. kulunut vähintään 3 vuotta-> korvaus on 70 %:a enintään 450 euroa, edellyttäen että 
  olet maksanut jäsenmaksua välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen 
  kolmen (3) vuoden yhtäjaksoiselta ajalta   TAI
 3. kulunut vähintään 4 vuotta-> korvaus on  70 %:a enintään 600 euroa, edellyttäen että
  olet maksanut jäsenmaksua välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen 
  neljän (4) vuoden yhtäjaksoiselta ajalta.

Eli korkeammat silmälasikorvausmäärät (ei koske ensimmäistä ostoa) edellyttävät yhtäjaksoista vakuutusmaksua joko kolmelta tai neljältä vuodelta! 

Toimintaohjeet silmälasikorvauksen hakemiseen 

📞Varmista sairauskassasta (puh. 040 680 5480 ma ja ke)  
onko sinulla oikeus silmälasikorvaukseen ja mikä olisi mahdollinen korvausmäärä.

👉Voit itse vapaasti valita kenellä silmälääkärillä*  tai optikolla*käyt.
👉Voit itse vapaasti valita silmälasiliikkeen (Suomessa) mistä  silmälasit/piilolinssit ostat.

👉Maksa itse ensin silmälasit/piilolinssit valitsemaasi silmälasiliikkeeseen.  
Muista pyytää ko. liikkeestä selvitys linssien vahvuuksista, mikäli et sitä automaattisesti saa.
👉Toimita maksukuitti sekä selvitys linssien vahvuuksista sairauskassalle 
 (hakuaika 6 kk).


📢MAKSUKUITIN MUKANA ON OLTAVA SELVITYS LINSSIEN VAHVUUKSISTA 
ESIM. kopio silmälääkärin tai optikon määräyksestä tai ns. silmälasikortti jossa näkyy vahvuudet.

*) Mikäli käyt silmälääkärillä tai optikolla sinulle
korvataan silmälääkärin palkkiosta  tai optikon perimistä maksuista  70 %:a  (em. korvaukset eivät "kuluta" silmälasikorvausrahaa). 


UKK/usein kysyttyä: 
Korvaako sairauskassa minulle silmälasit/piilolinssit? Mistä voin ostaa lasit? Pitääkö minun ne itse ensin maksaa, mitä pitää olla korvaushakemuksessa mukana?
Mikäli olet ollut sairauskassamme vakuutusmaksua maksavana vakuutettuna  yli vuoden ajan, sinulla saattaa olla oikeus silmälasikorvaukseen.
 Ota yhteyttä sairauskassaan (puh. 040 680 5480), jotta voimme ennakolta tarkastaa  onko sinulla oikeus silmälasikorvaukseen ja minkä suuruinen korvaus olisi. 
Voit itse valita ostopaikkasi (Suomesta).
Silmälasit on aina itse ensin maksettava valitsemaasi silmälasiliikkeeseen. 
Toimita sen jälkeen silmälasiliikkeen antama kuitti sekä selvitys linsseistä (esim. silmälasikortti tai silmälasin/optikon määräys) sairauskassaan  (hakuaika 6 kk).

Silmäaseman edut sairauskassan vakuutetulle

Silmäaseman  kanssa solmittu  (valtakunnallinen sopimus) 4.12.2023 alkaen seuraavat edut: 
Näyttäessäsi jäsenkorttia sinulta ei peritä  silmälääkärikäynnistä toimisto- eikä kantamaksua.
Silmäasema vähentää  silmälääkärin palkkiosta mahdollisen sv-korvauksen  ja 
maksat sv-korvauksen jälkeisen osuuden Silmäasemalle itse.
👉Hae silmälääkärin palkkiosta korvausta sairauskassasta saamallasi  kuittierittelyllä. 

Voimassa myös Silmäaseman jäsenedut (alennukset silmälaseista). 
👉Silmälasit on itse ensin maksettava kokonaan Silmäasemalle ja
 itse haettava korvaus silmälaseista sairauskassasta.