Silmälasit ja/tai piilolinssit

Vähintään yhden vuoden* vakuutussuhteen ja yhden vuoden*  vakuutusmaksujakson jälkeen vakuutetulle korvataan Suomesta ostetuista lääkärin tai optikon määräämien silmä-ja piilolinssien hinnasta seuraavissa kohdissa olevien ehtojen mukaisesti.
Korvauksen edellytyksenä on, että linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi.

Silmälasirahaa vastaavan summan voi halutessaan käyttää myös silmien taittovirheiden korjausleikkaukseen. Korvaussummat ja korvauksen uudelleen saamisen edellytykset ovat tällöin samat kuin silmälasihankinnan osalta.

Vakuutusuhteen voimassaolon, vakuutusmaksujaksojen sekä edellisen silmälasikorvauksen tulee olla edeltävän kuuden (6) vuoden ajalla kaikissa tapauksissa.

*)Hyväksytään  edellisen kuuden (6) vuoden ajalta!

Ensimmäinen silmälasikorvaus 1. kohdan mukaisten ehtojen täyttyessä:
Välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen vähintään 
kolmen (3) kuukauden yhtäjaksoisen vakuutusmaksujakson jälkeen 
korvataan 70 prosenttia kuitenkin enintään 300 euroa.

Myöhempien silmälasikorvausten enimmäismäärät riippuvat ostojen aikavälistä sekä vakuutusmaksujaksojen yhtäjaksoisuudesta.

Seuraava silmälasikorvaus aikaisintaan kahden (2) vuoden kuluttua edellisestä korvauskerrasta 1.  kohdan mukaisten ehtojen täyttyessä:
Välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen vähintään kolmen (3) kuukauden yhtäjaksoisen vakuutusmaksujakson jälkeen korvataan 70 prosenttia kuitenkin enintään 300 euroa.

Seuraava silmälasikorvaus aikaisintaan kolmen (3) vuoden kuluttua edellisestä korvauskerrasta 1.  kohdan mukaisten ehtojen täyttyessä:
 Välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen vähintään kolmen (3) vuoden yhtäjaksoisen vakuutusmaksujakson jälkeen korvataan 70 prosenttia kuitenkin enintään 450 euroa.

Seuraava silmälasikorvaus aikaisintaan neljän (4) vuoden kuluttua edellisestä korvauskerrasta 1.  kohdan mukaisten ehtojen täyttyessä:
 Välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen vähintään neljän (4) vuoden yhtäjaksoisen vakuutusmaksujakson jälkeen korvataan 70 prosenttia kuitenkin enintään 600 euroa.


Kertaus seuraavien silmälasiostojen korvauksista
(ei koske siis ensimmäistä silmälasikorvausta) :
Mikäli edellisestä  (oltava edeltäneen 6 vuoden ajalla) sairauskassan korvauskerrasta on 

 1. kulunut vähintään 2 vuotta-> korvaus on 70 %:a enintään 300 euroa, edellyttäen että 
  olet maksanut jäsenmaksua välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen 
  kolmen (3) kuukauden yhtäjaksoiselta ajalta  TAI
 2. kulunut vähintään 3 vuotta-> korvaus on 70 %:a enintään 450 euroa, edellyttäen että 
  olet maksanut jäsenmaksua välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen 
  kolmen (3) vuoden yhtäjaksoiselta ajalta   TAI
 3. kulunut vähintään 4 vuotta-> korvaus on  70 %:a enintään 600 euroa, edellyttäen että
  olet maksanut jäsenmaksua välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen 
  neljän (4) vuoden yhtäjaksoiselta ajalta.

Eli korkeammat silmälasikorvausmäärät (ei koske ensimmäistä ostoa) edellyttävät yhtäjaksoista vakuutusmaksua joko kolmelta tai neljältä vuodelta! 

Toimintaohjeet silmälasikorvauksen hakemiseen 

 1. Varmista sairauskassasta (puh. 040 680 5480)  onko sinulla oikeus silmälasikorvaukseen ja mikä olisi mahdollinen korvausmäärä.
 2. Käy silmälääkärillä*  tai optikolla*
 3. Voit itse vapaasti valita silmälasiliikkeen (Suomessa) mistä  silmälasit/piilolinssit ostat.
 4. Maksa itse ensin silmälasit/piilolinssit valitsemaasi silmälasiliikkeeseen.  
  Muista pyytää ko. liikkeestä selvitys linssien vahvuuksista, mikäli et sitä automaattisesti saa.
 5. Toimita kuitti sekä selvitys linssien vahvuuksista sairauskassaan (hakuaika 6 kk). 

  HUOM!
  MAKSUKUITIN MUKANA ON OLTAVA SELVITYS LINSSIEN VAHVUUKSISTA 
  ESIM. kopio silmälääkärin tai optikon määräyksestä tai ns. silmälasikortti jossa näkyy vahvuudet.

*) Mikäli käyt silmälääkärillä tai optikolla sinulle
korvataan silmälääkärin palkkiosta  tai optikon perimistä maksuista  70 %:a  (em. korvaukset eivät "kuluta" silmälasikorvausrahaa). 


HUOM! JOS KÄYTÄT E-PASSIA (tai vastaavaa) EI KASSA KORVAA KO. KUSTANNUSTA!

Silmälasikorvaukset (Voimassa 31.12.2022 ja sitä ennen tehtyihin ostoihin)

Suomesta ostetuista silmälaseista ja/tai piilolinsseistä korvataan, jos ne ovat lääkärin tai optikon määräämät, alla olevilla korvaus- ja enimmäismäärillä. 
Silmälasi- tai piilolinssikorvauksen edellytyksenä on, että henkilö on kuulunut Otanmäen sairauskassaan ja maksanut sairauskassan jäsenmaksua edellisen kuuden (6) vuoden aikana vähintään 12 kuukauden ajalta (jäsenyysehtoaika). 
Lisäksi korvauksen edellytyksenä on, että linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi. 
Silmälasikorvausmäärää vastaavan summan voi halutessaan käyttää myös silmien taittovirheiden korjausleikkaukseen.
Tällöin korvaussummat ja korvauksen uudelleen saamisen edellytykset ovat samat kuin silmälasi/piilolinssihankinnan osalta.

Ensimmäinen silmälasikorvaus:
 Korvauksen edellytyksenä on, että jäsenellä täyttyy jäsenyysehtoaika. 
Lisäksi edellytetään, että hän on maksanut yhtäjaksoisesti sairauskassan jäsenmaksua välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden ajalta. 
Jäsenelle korvataan silmälaseista/piilolinsseistä 80 prosenttia kuitenkin enintään 300 euroa korvauskertaa kohden.

Seuraavat silmälasikorvaukset
Mikäli edellisestä sairauskassan korvauskerrasta (oltava edeltäneen 6 vuoden ajalla)  on 

 1. kulunut vähintään 2 vuotta-> korvaus on 80 %:a enintään 300 euroa, edellyttäen että olet maksanut jäsenmaksua välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen kolmen (3) kuukauden yhtäjaksoiselta ajalta  TAI
 2. kulunut vähintään 3 vuotta-> korvaus on 80 %:a enintään 450 euroa, edellyttäen että olet maksanut jäsenmaksua välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen kolmen (3) vuoden yhtäjaksoiselta ajalta   TAI
 3. kulunut vähintään 4 vuotta-> korvaus on  80 %:a enintään 600 euroa, edellyttäen että olet maksanut jäsenmaksua välittömästi korvaustapahtumaa edeltäneen neljän (4) vuoden yhtäjaksoiselta ajalta.

Eli korkeammat silmälasikorvausmäärät (ei koske ensimmäistä ostoa) edellyttävät yhtäjaksoista jäsenmaksua joko kolmelta tai neljältä vuodelta! 

UKK/usein kysyttyä: 
Korvaako sairauskassa minulle silmälasit/piilolinssit? Mistä voin ostaa lasit? Pitääkö minun ne itse ensin maksaa, mitä pitää olla korvaushakemuksessa mukana?
Mikäli olet ollut sairauskassamme vakuutusmaksua maksavana vakuutettuna  yli vuoden ajan, sinulla saattaa olla oikeus silmälasikorvaukseen.
 Ota yhteyttä sairauskassaan (puh. 040 680 5480), jotta voimme ennakolta tarkastaa  onko sinulla oikeus silmälasikorvaukseen ja minkä suuruinen korvaus olisi. 
Voit itse valita ostopaikkasi (Suomesta).
Silmälasit on aina itse ensin maksettava valitsemaasi silmälasiliikkeeseen. 
Toimita sen jälkeen silmälasiliikkeen antama kuitti sekä selvitys linsseistä (esim. silmälasikortti tai silmälasin/optikon määräys) sairauskassaan  (hakuaika 6 kk).