Säännöt

Sääntömuutosesitys voi tulla vireille  esim. vakuutetun kirjallisesta aloitteesta tai hallituksen aloitteesta. Hallitus valmistelee sääntömuutosesityksen kassankokoukselle. 

Sairauskassaan kuuluvat vakuutetut päättävät sairauskassan sääntömuutosehdotuksista kassankokouksessa. 
Mikäli kassankokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista  yli 2/3 kannattaa sääntömuutosesitystä, lähetetään sääntömuutos vahvistettavaksi Finanssivalvontaan.

Vasta Finanssivalvonnan vahvistuksen jälkeen uusi sääntöpykälä voi tulla voimaan. 

Finanssivalvonnan päätös 27.10.2023

Finanssivalvonta on 27.10.2023 vahvistanut Otanmäen sairauskassan ylimääräisen kassankokouksen 11.10.2023 esittämät sääntömuutokset 1.1.2024 alkaen. 
Uusissa säännöissä muutettu mm. 
sääntöjen esitystapaa, hallitukseen valitaan jatkossa vain 3 varajäsentä ja em. varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, kassalla jatkossa vuosittain vain yksi yleinen kassankokous.