Leikkaukset ja siihen verrattavat toimenpiteet

Voimassa 1.1.2023 ja sen jälkeen tehtyihin leikkauksiin
Yksityisessä terveydenhuollon yksikössä (esim. Terveystalo, Mehiläinen yms.)  tehdyistä leikkauksista korvataan 70 % kuitenkin enintään 400 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti. 
Korvausta ei makseta tämän kohdan mukaan silmien taittovirheleikkausten kustannuksista, vaan tällöin korvaus tulee silmälasikorvauskohdan mukaan.

 Kannattaa aina selvittää yksityissektorilla tehtyjen leikkausten kustannukset, 
jotka voivat olla huomattavan korkeita! 

Maksat itse em. yksityissektorilla tehdyn leikkauksen kustannukset
 (hoitolaitoksen pitää vähentää mahdollisen sv-korvaus) ja toimitat esim. kopion laskusta tms. sairauskassalle. 


Julkisessa terveydenhuollon yksikössä tehdyistä leikkauksista korvataan 70 % (=päiväkirurgia- ja/tai sairaalahoitopäivämaksut). 
Maksat itse julkisen puolen  laskun ensin, ja toimitat esim. kopion laskusta tms. sairauskassalle (hakuaika 6 kk). 


Voimassa 31.12.2022 ja sitä ennen annettuihin hoitoihin:
Julkisessa terveydenhuollon yksikössä tehtyjen leikkausten kustannukset korvataan kokonaan (=päiväkirurgia- ja/tai sairaalahoitopäivämaksut). 
Eli tehdyt leikkaukset esim. Kainuun keskussairaalassa tai Oulun yliopistollisessa sairaalassa korvataan kokonaan.  
Voit toimittaa julkisen puolen laskut suoraan sairauskassaan maksamattomina. Toimita laskut kuitenkin ajoissa  sairauskassaan!