Leikkaukset ja siihen verrattavat toimenpiteet

Yksityisessä terveydenhuollon yksikössä (esim. Terveystalo, Mehiläinen yms.)  tehdyistä leikkauksista korvataan 70 % kuitenkin enintään 400 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti. 
Korvausta ei makseta tämän kohdan mukaan silmien taittovirheleikkausten kustannuksista, vaan tällöin korvaus tulee silmälasikorvauskohdan mukaan.

 Kannattaa aina selvittää yksityissektorilla tehtyjen leikkausten kustannukset, jotka voivat olla huomattavan korkeita! 

Maksat itse em. yksityissektorilla tehdyn leikkauksen kustannukset
 (hoitolaitoksen pitää vähentää mahdollisen sv-korvaus) ja toimitat esim. kopion laskusta tms. sairauskassalle. 


Julkisessa terveydenhuollon yksikössä tehdyistä leikkauksista korvataan 70 % (=päiväkirurgia- ja/tai sairaalahoitopäivämaksut). 
Maksat itse julkisen puolen  laskun ensin, ja toimitat esim. kopion laskusta tms. sairauskassalle (hakuaika 6 kk).