Leikkaukset ja siihen verrattavat toimenpiteet

Yksityisessä terveydenhuollon yksikössä (esim. Terveystalo, Mehiläinen yms.)  tehdyistä leikkauksista korvataan 70 % kuitenkin enintään 400 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti. 
Korvausta ei makseta tämän kohdan mukaan silmien taittovirheleikkausten kustannuksista, vaan tällöin korvaus tulee silmälasikorvauskohdan mukaan.

 Kannattaa aina selvittää yksityissektorilla tehtyjen leikkausten kustannukset, jotka voivat olla huomattavan korkeita! 

👉Voit itse vapaasti valita hoitopaikkasi.

👉Maksa hoidon kokonaiskustannus hoitopaikkaan.
👉Toimita sairauskassalle selvitys maksusta, lääkärin määräys sekä selvityslomake annetusta fysioterapiasta (hakuaika 6 kk).

❌Ulkomailla annettuja hoitoja ei korvata.


Julkisessa terveydenhuollon yksikössä tehdyistä leikkauksista korvataan 70 % (=päiväkirurgia- ja/tai sairaalahoitopäivämaksut). 
Maksat itse julkisen puolen  laskun ensin, ja toimitat esim. kopion laskusta tms. sairauskassalle (hakuaika 6 kk).