Lääkeostot  

Lääkkeet, jotka ovat sairausvakuutuslain nojalla
( myöh.SVL:n nojalla) korvattavia 

Sairauskassa korvaa  70 % lääkärin tai hammaslääkärin määräämistä lääkkeistä, jotka ovat sairausvakuutuslain nojalla korvattavia (säännöt 10.4.a).
Korvaus lasketaan lääkkeen viitehinnasta. 
Sairauskassan lisäetuuskorvauksesta vähennetään ennen sen maksamista SVL:n tai muun lain mukainen korvaus.
Lääkkeiden hinnan, korvattavuuden ja vastaavat valmisteet voit tarkistaa Kelan lääkehausta.

Sairauskassa suosittaa käyttämään sopimusapteekkeja

Hakuohjeet lääkeostojen kustannuksiin (svl-korvattavat lääkkeet)


Toimintaohje suorakorvaussopimusapteekissa asioidessa:
👉näytä sininen jäsenkortti Kela-kortin lisäksi 
👉voit ostaa em. SVL: n nojalla korvattavat lääkkeet sairauskassan laskulle sopimusapteekeista. 
Tällöin maksat vain sääntöjen mukaisen 30 %:n omavastuun apteekille 
(omavastuu lasketaan kokonaiskustannuksesta/viitehinnasta).

Toimintaohje muissa apteekeissa (ei sopimusta kassalla) asioidessa:
 👉näytä Kela-kortti
➡️ maksat lääkkeistä normaalin svl-korvauksella vähennetyn hinnan
➡️pyydä apteekista "Laskelma lääkeostosta-lomake" 
➡️toimita (hakuaika 6 kk) em. "laskelma lääkeostosta" sekä kassakuitti sairauskassaan korvauksen saamiseksi  
🔒Huom. pelkän apteekin kassakuitin perusteella korvausta ei voida maksaa. 

🪪MUISTA NÄYTTÄÄ SININEN JÄSENKORTTI KELA-KORTIN KANSSA APTEEKISSA!

❌Ulkomailta ostettuja lääkkeitä ei korvata.
------------------------------------------------------

Lääkkeet jotka eivät ole SVL-korvattavia

Sairauskassa korvaa 70 % lääkärin tai hammaslääkärin määräämistä lääkkeistä, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia (säännöt 10.4.b). 
🔒Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 400 euroa kalenterivuodessa.
🔒Korvattavan valmisteen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä lääketietokannasta
( Kelan lääkehaku).
❌Tämän sääntökohdan mukaisena lääkkeenä ei korvata ehkäisy-, rokotus-, hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, rohdos-, vitamiini-, tupakanvieroitus-, erektiohäiriö- eikä laihdutusvalmisteita. 

❌Ulkomailta ostettuja lääkkeitä ei korvata.

Hakuohjeet lääkeostojen kustannuksiin (ei sv-korvattava lääke)

Toimintaohje kaikissa apteekeissa asioidessa:
 👉näytä Kela-kortti
➡️maksa em. lääkkeet, jotka eivät ole SVL-korvattavia, kokonaan apteekille 
➡️pyydä apteekista tuloste "laskelma lääkeostosta" 
➡️toimita (hakuaika 6 kk) em. "laskelma lääkeostosta" sekä kassakuitti sairauskassaan korvauksen saamiseksi.

🔒Huom. pelkän apteekin kassakuitin perusteella korvausta ei voida maksaa. 

Lääkeainepistokset

Sairauskassa korvaa 70 % lääkärin vastaanotollaan antamista lääkeainepistoksista
 (säännöt 10.4.c).
🔒Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 400 euroa kalenterivuodessa.
❌Tämän sääntökohdan mukaisena lääkkeenä ei korvata ehkäisy-, rokotus-, hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, rohdos-, vitamiini-, tupakanvieroitus-, erektiohäiriö- eikä laihdutusvalmisteita.  
 👉Maksat pistokset itse ensin kokonaan ja haet korvausta sairauskassasta  (hakuaika 6 kk).

❌Ulkomailla saatuja lääkeainepistoksia ei korvata.

------

Sääntöjen mukainen lääkkeen omavastuun perintä ei onnistu oikein osassa apteekkeja

Osassa  sopimusapteekeissa (ns. PD3-apteekit)  laskutusjärjestelmät eivät toimi oikein omavastuumme laskennassa.   
Virhe tapahtuu,  kun vakuutetulla ei ole vielä täyttynyt Kelan 50 euron alkuomavastuu.  
Tällöin PD3-apteekit perivät vakuuteluta lääkkeiden kokohinnan, vaikka kuuluisi periä 30 %:a lääkkeen viitehinnasta, jos asiakas on esittänyt kassan sinisen jäsenkortin. 
Tieto siitä onko em. Kelan alkuomavastuu täynnä, näkyy myös apteekin kassakuitissa.

📢Sairauskassaan kuuluvalle vakuutetulle sairauskassa korvaa 70 %:a  myös tuosta alkuomavastuusta, joten vakuutetulla olisi  oikeus saada sairauskassan korvaus myös tuosta alkuomavastuuosuudesta.
Vakuutetun on haettava itse korvaus sairauskassasta, jos apteekki ei sitä pysty laskuttamaan. 

 Mikäli maksat lääkkeistä  em. tilanteessa enemmän kuin 30 %:a kokonaiskustannuksesta,
 👉toimita  apteekin antamat kassakuitit ja laskelmalomakkeet 
(tai tuloste ostotiedoista esim. omakannasta) sairauskassalle. 
Tarkastamme asian ja maksamme sinulle tarvittaessa korvauksen!
👉Voit myös tiedustella kassasta (puh. 040 680 5480), mitkä apteekit pystyvät perimään omavastuun oikein.

(päiv.5.3.2024)
---

Työtapaturmaan/ammattitautiin liittyvät lääkkeet on itse maksettava apteekkiin kokonaan ja haettava korvaus tapaturmavakuutusyhtiöstä!