Lääkeostot  💊

Otanmäen sairauskassa korvaa 70 % lääkärin tai hammaslääkärin määräämistä lääkkeistä ja lääkeainepistoksista.
Sairauskassan lisäetuuskorvauksesta vähennetään ennen sen maksamista sairausvakuutuslain tai muun lain mukainen korvaus.

❌Ulkomailta ostettuja lääkkeitä ei korvata.

----

Lääkkeet, jotka ovat korvattavia sairausvakuutuslain nojalla:

Sairauskassa korvaa  70 % lääkärin tai hammaslääkärin määrämistä lääkkeistä, jotka ovat sairausvakuutuslain nojalla korvattavia. 
Korvaus lasketaan lääkkeen viitehinnasta.

Toimintaohje suorakorvaussopimusapteekissa asioidessa:
👉näytä 🪪sininen jäsenkortti Kela-kortin lisäksi 
👉voit ostaa em. lääkkeet sairauskassan laskulle suorakorvaussopimusapteekista.
Tällöin maksat vain sääntöjen mukaisen 30 %:n omavastuun apteekille.


Toimintaohje muissa apteekeissa asioidessa:
 👉näytä Kela-kortti
👉 maksat lääkkeistä normaalin sv-korvauksella vähennetyn hinnan
👉 pyydä apteekista tuloste "laskelma lääkeostosta" 
👉toimita em. "laskelma lääkeostosta" sekä kassakuitti sairauskassaan korvauksen saamiseksi  (hakuaika 6 kk). 

🪪MUISTA NÄYTTÄÄ SININEN JÄSENKORTTI KELA-KORTIN KANSSA APTEEKISSA!
-------
Lääkkeet jotka eivät ole SVL-korvattavia:
Sairauskassa korvaa 70 % lääkärin tai hammaslääkärin määrämistä lääkkeistä, jotka eivät ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavia. 
Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 400 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.
📢Korvattavan valmisteen tulee löytyä Kelan ylläpitämästä lääketietokannasta.
❌Tämän sääntökohdan mukaisena lääkkeenä ei korvata ehkäisy-, rokotus-, hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, rohdos-, vitamiini-, tupakanvieroitus-, erektiohäiriö- eikä laihdutusvalmisteita. 

Toimintaohje kaikissa apteekeissa asioidessa:
 👉näytä Kela-kortti
👉 maksat em. ei sv-korvattavat lääkkeet kokonaan apteekille itse
👉 pyydä apteekista tuloste "laskelma lääkeostosta" 
👉toimita em. "laskelma lääkeostosta" sekä kassakuitti sairauskassaan korvauksen saamiseksi  (hakuaika 6 kk).

------
Lääkeainepistokset:💉
Sairauskassa korvaa 70 % lääkärin vastaanotollaan antamista lääkeainepistoksista.
Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 400 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.
❌Tämän sääntökohdan mukaisena lääkkeenä ei korvata ehkäisy-, rokotus-, hivenaine-, kivennäisaine-, ravinto-, rohdos-, vitamiini-, tupakanvieroitus-, erektiohäiriö- eikä laihdutusvalmisteita.  
 👉Maksat pistokset itse ensin kokonaan ja haet korvausta sairauskassasta  (hakuaika 6 kk).

------

Sääntöjen mukainen lääkkeen omavastuun perintä ei onnistu oikein osassa apteekkeja

Valitettavasti osa  sopimusapteekeista (ns. PD3-apteekit) ei edelleenkään saa laskutusjärjestelmiään toimimaan siten, että Otanmäen sairauskassan  sääntöjen 30 %:n omavastuu perittäisiin oikein myös ns. Kelan alkuomavastuusta. 
Virhe tapahtuu siis silloin, kun kassan vakuutetulla ei ole vielä täyttynyt Kelan alkuomavastuu (50 e).  
Em. PD3-apteekit perivät tällöin asiakkaalta lääkkeiden kokohinnan (vaikka kuuluisi periä 30 %:a lääkkeen viitehinnasta,jos asiakas on esittänyt kassan sinisen jäsenkortin). 
Tieto siitä onko em. Kelan alkuomavastuu täynnä, näkyy myös apteekin kassakuitissa.

📢Sairauskassaan kuuluvalle vakuutetulle kassa korvaa 70 %:a  myös tuosta alkuomavastuusta,
 joten vakuutetulla olisi  oikeus saada kassan korvaus myös tuosta alkuomavastuuosuudesta.
Kassaan kuuluvan vakuutetun on haettava itse korvaus kassasta, jos apteekki ei sitä pysty laskuttamaan. 

 Mikäli maksat lääkkeistä  em. tilanteessa enemmän kuin 30 %:a kokonaiskustannuksesta,
 👉toimita  apteekin antamat kassakuitit ja laskelmalomakkeet 
(tai tuloste ostotiedoista esim. omakannasta) sairauskassalle. 
Tarkastamme asian ja maksamme sinulle tarvittaessa korvauksen!
👉Voit myös tiedustella kassasta (puh. 040 680 5480), mitkä apteekit pystyvät perimään omavastuun oikein.

(päiv.19.12.2023)
---

Työtapaturmaan/ammattitautiin liittyvät lääkkeet on itse maksettava apteekkiin kokonaan ja haettava korvaus tapaturmavakuutusyhtiöstä!