Hallinto

Kassankokous

Ylin päättämisvalta sairauskassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan vakuutetulla  on oikeus osallistua. 
Vakuutettu voi myös valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään kassankokouksessa.
Asiamiehellä on oikeus edustaa enintään 3 vakuutettua.
Kassankokous  päättää mm. sairauskassan säännöistä, hallituksesta ja tilintarkastajista.
Kassankokouksia pidetään vuosittain vähintään kaksi. Kts. aiempia kassankokouksen päätöksiä.
Kokouskutsut ovat  näillä nettisivuilla.

Hallitus 

Hallitus edustaa sairauskassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Sairauskassan hallitukseen kuuluu  kuusi vakuutettujen valitsemaa varsinaista jäsentä  varajäsenineen.

Hallituksen jäsenet vuonna 2023 

varsinanen jäsenvarajäsentoimikausi
Jari Roivainen (PJ)Arto Leiviskä2023-2024
Ari Simula (varapj)Eeva Korhonen2022-2023
Heikki KemppainenAnnamaija Kolli-Kauppinen2022-2023
Pirjo RahikainenJuho Roivainen2022-2023
Tero TurpeinenSointu Sirviö2023-2024
Jouko OllilaKatariina Rajala2022-2023Hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

Tilintarkastajat

Sairauskassan tilintarkastajana toimii  vuodella2023 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, 
vastuullisena tilintarkastajana  KHT-tilintarkastaja Antti Kääriäinen.

Tilitarkastajat ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

Toimihenkilöt

Toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesta. 
Kassan toimitusjohtajana toimii Anneli Leiviskä.

Sijaisena toimii tarvittaessa Jaana Heikkilä-Nyström (Nuottasaaren sairauskassa, Oulu):
ilmoitamme näillä sivuilla erikseen milloin ja miten häneen voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Toimihenkilöt ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.