Hallinto

Kassankokous

Ylin päättämisvalta sairauskassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella sairauskassaan kuuluvalla  vakuutetulla  on oikeus osallistua. 
Vakuutettu voi myös valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään kassankokouksessa.
Asiamiehellä on oikeus edustaa enintään 3 vakuutettua.
Kassankokous  päättää mm. sairauskassan säännöistä, hallituksesta ja tilintarkastajista.
Kassankokouksia pidetään vuosittain vähintään yksi. 
Kts. aiempia kassankokouksen päätöksiä.
Kokouskutsut ovat  näillä nettisivuilla.

Hallitus 

Hallitus edustaa sairauskassaa sekä huolehtii  sairauskassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen jäsenet 1.1.2024 alkaen
varsinaiset jäsenet:
Kemppainen Heikki
Kolli-Kauppinen Annamaija
Leiviskä Arto
Ollila Jouko
Roivainen Jari
Turpeinen Tero

varajäsenet:
Rajala Katariina
Roivainen Juho
Sirviö Sointu
Sairauskassan hallitukseen kuuluu vuonna 2024 kuusi (6) vakuutettujen valitsemaa varsinaista jäsentä  sekä kolme (3) varajäsentä. 

Tilintarkastajat

Sairauskassan tilintarkastajana toimii  vuodella 2023  tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana  KHT-tilintarkastaja Antti Kääriäinen.

Sairauskassan tilintarkastajana toimii  vuodella 2024 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana  KHT-tilintarkastaja Antti Kääriäinen.

Toimihenkilöt

Toimitusjohtaja, Anneli Leiviskä,  hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesta. 

Hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja toimihenkilöt ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.