Hallinto

Kassankokous

Ylin päättämisvalta sairauskassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan vakuutetulla  on oikeus osallistua. 
Vakuutettu voi myös valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään kassankokouksessa.
Asiamiehellä on oikeus edustaa enintään 3 vakuutettua.
Kassankokous  päättää mm. sairauskassan säännöistä, hallituksesta ja tilintarkastajista.
Kassankokouksia pidetään vuosittain vähintään kaksi. Kts. aiempia kassankokouksen päätöksiä.
Kokouskutsut ovat  näillä nettisivuilla.

Hallitus 

Hallitus edustaa sairauskassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Sairauskassan hallitukseen kuuluu  kuusi vakuutettujen valitsemaa varsinaista jäsentä  varajäsenineen.

Hallituksen jäsenet vuonna 2023 

varsinanen jäsenvarajäsen
Jari Roivainen (PJ)Arto Leiviskä
Ari Simula (varapj)Eeva Korhonen
Heikki KemppainenAnnamaija Kolli-Kauppinen
Pirjo RahikainenJuho Roivainen
Tero TurpeinenSointu Sirviö
Jouko OllilaKatariina Rajala


Tilintarkastajat

Sairauskassan tilintarkastajana toimii  vuodella 2023  tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana  KHT-tilintarkastaja Antti Kääriäinen.


Toimihenkilöt

Toimitusjohtaja hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesta. 

Hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja toimihenkilöt ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.