Sairauskassan organisaatio

Kassankokous

Ylin päättämisvalta  on kassankokouksella, johon jokaisella vakuutetulla  on oikeus osallistua. 
Kassalla on vuosittain yksi varsinainen kassankokous, joka pidetään viimeistään huhtikuussa. Ylimääräinen kassankokous on pidettävä kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

 Vakuutettu voi myös valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään kassankokouksessa. Em. asiamiehellä on oikeus edustaa enintään 3 vakuutettua.
Kts. aiempia kassankokouksen päätöksiä.
Kokouskutsut ovat  näillä nettisivuilla.

Hallitus 

Kassankokous valitsee hallituksen. 
Sairauskassan hallitukseen kuuluu kuusi (6) vakuutettujen valitsemaa varsinaista jäsentä 
sekä kolme (3) varajäsentä. 
Hallitus edustaa sairauskassaa sekä huolehtii  sairauskassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Otanmäen sairauskassan hallituksen jäsenet 17.4.2024 alkaen

varsinaiset jäsenet:
Kemppainen Heikki
Kolli-Kauppinen Annamaija
Leiviskä Arto
Ollila Jouko
Roivainen Jari (puheenjohtaja)
Turpeinen Tero (varapuheenjohtaja)

varajäsenet:
Rajala Katariina
Roivainen Juho
Sirviö Sointu

Tilintarkastajat

Kassankokous valitsee tilintarkastajat.
Sairauskassan tilintarkastajana toimii  vuodella 2024 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana  KHT-tilintarkastaja Antti Kääriäinen.

Toimihenkilöt

Kassankokous valitsee kassan toimihenkilöt.
Toimitusjohtaja (ja sijaisena toimiva Nuottasaaren sairauskassa) hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesta. 

Hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja toimihenkilöt ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.