Sähköiset ilmoitukset

Sähköinen ilmoitus sairauskassalle työsuhteen päättymisestä

Sähköinen Ilmoitus palkattomasta poissaolosta/
Electronic Notice of unpaid absence:

Sähköinen yhteydenottopyyntö sairauskassalle:

Palaute sairauskassalle (voit tehdä nimettömänä) 
(huom. sääntömuutosaloite  tehdään eri lomakkeella)