Ohessa sairauskassan lomakkeita.
✍️Tulosta, täytä ja toimita lomake sairauskassalle tai sairauskassan lukollisiin postilaatikoihin*).

Lisäksi em. lomaketta saatavilla sairauskassasta ja lomaketelineistöistä sairauskassan 
lukollisten postilaatikkojen* lähellä tehtaalla.

*)lukollisia postilaatikoita Skoda Transtech Oy:llä:
-  porttirakennuksen ulkoseinässä
- tehtaan  alakertaan menevällä portaikkotasanteella
- sairauskassan/terveysaseman vastaanoton oven vieressä tehtaan alakerran käytävän seinässä

Here are the sickness fund forms.
Print, fill in and deliver the form to the health insurance fund or to the locked mailboxes* .
In addition, the The form is available at the cashier and form racks near the health insurance fund's mailboxes at the factory.
*)locked mailboxes at Skoda Transtech Oy:
- in the outer wall of the gate building
- on the staircase landing going downstairs to the factory
- next to the door of the health insurance fund in the wall of the downstairs corridor of the factory.

Vakuutussuhteeseen liittyvät lomakkeet/
Forms related to the insurance relationship

  • tulosta, täytä ja palauta sairauskassan postilaatikkoon. ÄLÄ LÄHETÄ SÄHKÖPOSTILLA TIETOTURVASYISTÄ!Print, fill in and return to the mailbox of the health insurance fund. DO NOT SEND BY EMAIL FOR SECURITY REASONS!

  • Tulosta ja täytä lomake. Toimita sairauskassaan (lukolliseen postilaatikkoon tai postitse) mahdollisimman pian ennen palkattoman jakson alkua.Voit ilmoittaa myös allaolevalla ilmoituksella palkattoman poissaolosi.Print and fill out the form. Deliver to the health insurance fund (locked mailbox or by post) as soon as possible before the start of the unpaid period. You can also use the report below to report your unpaid absence.

Korvaushakemuksiin liittyvät lomakkeet/Forms for claims:

Sähköinen ilmoitus sairauskassalle työsuhteen päättymisestä

Sähköinen Ilmoitus palkattomasta poissaolosta tai osa-aikaisesta työskentelystä/
Electronic Notice of unpaid absence:

Sähköinen yhteydenottopyyntö sairauskassalle:

Palaute sairauskassalle (voit tehdä nimettömänä) 
(huom. sääntömuutosaloite  tehdään eri lomakkeella)

Lomakkeet  kassankokoukseen

  • Valtakirjamalli Otanmäen sairauskassan kassankokoukseen:Tulosta, täytä ja anna asiamiehellesi kassankokoukseen mukaan.