Sairauskassan säännöt

Sairauskassan toiminta perustuu sääntöihin, joissa määritelty mm. toimintapiiri (=ketkä voivat kuulua sairauskassaan) sekä  korvaus- ja vakuutusmaksumäärät. 

Vakuutussuhde Otanmäen sairauskassassa

Sairauskassaan voivat kuulua  Škoda Transtech Oy:n Suomen yksiköissä  sekä
 Otanmäen sairauskasssassa työskentelevät henkilöt
(työsuhde em. työnantajiin). 

Vakuutussuhde Otanmäen sairauskassaan on vapaaehtoinen.

 Vakuutussuhdetta on haettava kirjallisella liittymislomakkeella 
 kuuden (6) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

 Sairauskassasta voi myös halutessaan erota. 
Tällöin vakuutetun on tehtävä kirjallinen eroilmoitus  sairauskassalle. 
Huom!
Henkilö, joka työsuhteen päättymättä on eronnut Otanmäen sairauskassasta, 
ei ole oikeutettu uudelleen liittymään Otanmäen sairauskassaan vakuutetuksi saman työsuhteen aikana.

Vakuutusuhde Otanmäen sairauskassassa  päättyy myös