Kassan säännöt

Sairauskassan toiminta perustuu sääntöihin, joissa määritelty mm. toimintapiiri, vakuutussuhteet sekä mm. korvausten ja vakuutusmaksujen määrät. 
Sääntömuutosesitys voi tulla vireille  esim. vakuutetun kirjallisesta aloitteesta tai hallituksen aloitteesta. Hallitus valmistelee sääntömuutosesityksen kassankokoukselle. 

Kassaan kuuluvat vakuutetut päättävät sairauskassan sääntömuutosehdotuksista kassankokouksessa. Mikäli kassankokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista  yli 2/3 kannattaa sääntömuutosesitystä, lähetetään sääntömuutos vahvistettavaksi Finanssivalvontaan.

Vasta Finanssivalvonnan vahvistuksen jälkeen uusi sääntöpykälä voi tulla voimaan. 

Vakuutussuhde Otanmäen sairauskassassa

Sairauskassaan voivat kuulua (työsuhde ao.työnantajaan) 
- Škoda Transtech Oy:n Suomen yksiköissä työskentelevät sekä
- Otanmäen sairauskasssassa työskentelevät.

Vakuutussuhde kassaan on vapaaehtoinen.

Sairauskassaan kuulumisen edellytyksenä on, että henkilö saa em.  työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Sairauskassaan ei voi kuulua  henkilö, joka on 
- vakuutettuna toisessa sairaus- tai vakuutuskassassa,
- saa täyttä kuntoutustukea tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä
- työsuhteessa toiseen työnantajaan ja saa sieltä pääasiallisen toimeentulonsa.

 
Vakuutussuhdetta on haettava kirjallisella liittymislomakkeella  kuuden (6) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta .

 Sairauskassasta voi erota 1.1.2023 alkaen. 
Tällöin vakuutetun on tehtävä kirjallinen eroilmoitus kassalle. 
Huom!
Henkilö, joka työsuhteen päättymättä on eronnut kassasta, ei ole oikeutettu uudelleen liittymään kassaan vakuutetuksi saman työsuhteen aikana.

Vakuutusuhde Otanmäen sairauskassassa  päättyy myös 

  •  kun työsuhteesi  Skoda Transtech Oy:llä päättyy tai
  •  kun jäät kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle/kuntoutustuelle tai
  •  mikäli työskentelet pääasiallisesti toisen työnantajan palveluksessa.
    ILMOITA SAIRAUSKASSALLE VÄLITTÖMÄSTI EM. SEIKOISTA!