Yksityisen sairauskuluvakuutuksen omavastuusosuus

Jos vakuutetulle on myönnetty korvaus vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella, sairauskassa  korvaa vakuutetulle aiheutuneesta omavastuuosuudesta 
70 %, mikäli kustannus muutoin olisi ollut näiden sääntöjen mukaan korvattavaa.

👉Toimita sairauskassalle selvitys maksetusta omavastuuosuudesta sekä selvitys mihin kustannus liittyy (hakuaika 6 kk).

❌Ulkomailla annettuja hoitoja ei korvata.