Aiemmat kassankokoukset (nyk.ja edeltävä vuosi)

Kassankokous 24.4.2023

Otanmäen sairauskassan varsinainen kassankokous pidettiin 24.4.2023 Kahvila Keisarin Kievarissa.

Kassankokouksen  päätökset:
-Hyväksyttiin yksimielisesti  ja muutoksitta tilinpäätös (sis. toimintakertomuksen) ja tilintarkastuskertomus 
vuodelta 2022.

-Vahvistettiin yksimielisesti vuoden 2022 tilinpäätös.
- Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätettiin yksimielisesti kattaa tilikauden vuoden 2022 alilijäämä (11.990,70 e) käyttörahastosta.

Kassankokouksen pöytäkirja on luettavissa Otanmäen sairauskassan toimistossa  25.4.2023 lähtien.

Kassankokous 29.11.2022

Otanmäen sairauskassan varsinainen kassankokous pidettiin 29.11.2022 Kahvila Keisarin Kievarissa. 

Kassankokouksen  päätökset:

- Päätettiin hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2023 (entiset)

- Valittiin  hallituksen erovuoroiset jäsenet kaudelle 2023-2024: 

varsinainen jäsenvarajäsen
Jari RoivainenArto Leiviskä
Tero TurpeinenSointu Sirviö

-Valittiin vuodelle 2023 tilintarkastajaksi  tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana Antti Kääriäinen 

Kassankokouksen pöytäkirja on luettavissa Otanmäen sairauskassan toimistossa.

Kassankokous 21.9.2022:


Otanmäen sairauskassan ylimääräinen kassankokous pidettiin 21.9.2022 Kahvila Keisarin Kievarissa. Kassankokous nimesi uudeksi (osakkaan edustaja) hallituksen varajäseneksi Marjo Törmänen eronneen Pekka Auvisen tilalle kaudelle 2021-2022

Kassankokous hyväksyi hallituksen esittämät sääntömuutokset 1.1.2023 alkaen:

- kassan muuttuminen täydennyskassaksi  (eli Otanmäen sairauskassassa ei käsitellä 1.1.2023 alkaen sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia, vaan pelkästään sääntöjen mukaiset etuudet)

-osakkaan, Skoda Transtech Oy:n, eroaminen kassasta ja osakkaan maksaman kannatusmaksun poistuminen
- sairauskassaan voi liittyä Skoda Transtech Oy:n Suomen yksiköissä työskentelevät
- Vakuutussuhde sairauskassaan on vapaaehtoinen

- vakuutusmaksut ovat  1,4 % :a palkasta ja/tai osaeläkkeestä ja   palkattoman poissaolon aikainen vakuutusmaksu 32,12 e/kk (tarkastetaan vuosittain palkkakertoimella).
- vakuutusmaksuvuosikatto  600 euroa (tarkastetaan vuosittain palkkakertoimella).

 Korvauksista:
-Korvaustaso on 70 %:a kaikissa korvauslajeissa.
-Korvausten enimmäismäärät muuttuvat 400 e/vuosi/vakuutettu kaikissa muissa korvauslajeissa paitsi ei sv-lääkekorvauksissa, julkisen terveydenhuollon maksuissa(ei koske hammashoitoa), silmälasikorvauksissa ja  tutkimuksen ja hoidon kustannuksissa enimmäismäärät pysyisivät ennallaan.
 -Lisäksi yhdistetään hammashoidon korvaukset (yksityinen ja julkisen puolen hammashoito), jolloin niissä olisi sama 70 %:n korvaus, yhteinen vuosikatto 400 e/kalenterivuosi/vakuutettu sekä kaikissa hammashoidossa olisi yhden vuoden vakuutussuhde- ja vakuutusmaksuehtoaika.

Eli osassa korvauslajeissa kassan korvaustaso nousee ja osassa taas laskee.

Kassankokouksen pöytäkirja on luettavissa Otanmäen sairauskassan toimistossa  28.9.2022 lähtien.


Kassankokous 28.4.2022

Otanmäen sairauskassan varsinainen kassankokous pidettiin 28.4.2022 Kahvila Keisarin Kievarissa.

Kassankokouksen  päätökset:
-Kuultiin ja hyväksyttiin yksimielisesti tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelle 1.1. - 31.12.2021. 

-Kuultiin tilintarkastuskertomus 4.4.2022 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021. 

-Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilikauden 1.1. - 31.12.2021 tuloslaskelma ja tase
- Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle
- Päätettiin yksimielisesti siirtää tilikauden vuoden 2021 ylijäämä hallituksen esityksen ja kassan sääntöjen 29 §:n nojalla vararahastoon.

Kassankokouksen pöytäkirja on luettavissa Otanmäen sairauskassan toimistossa  9.5.2022 lähtien.