Otanmäen sairauskassa myöntää  sääntöjensä mukaisia lisäetuuskorvauksia vakuutetuilleen.
Otanmäen sairauskassaan voivat liittyä  Skoda Transtech Oy:n (Suomen yksiköissä työskentelevät) työntekijät. 

Sairauskassa ei ole liikelaitos – emme tavoittele voittoa! 
Lisäetuuksien myöntämistä varten keräämme vakuutetuiltamme vakuutusmaksua.
 Sairauskassa kohtelee kaikkia jäseniä tasapuolisesti – säännöt ja etuuksien määräytymisperusteet ovat samat kaikille . 

Sairauskassan toiminta perustuu Vakuutuskassalakiin sekä Eläkesäätiö- ja eläkekassalakiin. Valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta. 

Otanmäen sairauskassa on toiminut  70 vuotta, sillä sairauskassan perustava kassankokous pidettiin 14.3.1954.