Sairauskassasta taloudellista turvaa 

Onko sinulla työsuhde Skoda Transtech Oy:ssä ja työskenteletkö jossain em. yhtiön Suomen yksikössä?
Tiesithän, että 
- voit liittyä (huomaa liittymisajat) Otanmäen sairauskassaan ja
- sairauskassaan kuulumalla saat sairauskassan sääntöjen korvauksia sairaudenhoitoon liittyvistä kustannuksista 
(aivan kuten esim. sairauskuluvakuutuksista)?
Sairauskassa korvaa lisäksi myös hammashoitoon sekä silmälasien hankintaan liittyviä kustannuksia (yhden vuoden vakuutussuhteen jälkeen).

Sairauskassa ei ole liikelaitos - emme tavoittele voittoa. 

Kuulumalla sairauskassaan 
- sinulla on oikeus sairauskassan sääntöjen mukaisiin korvauksiin
- sinulla on oikeus osallistua yleiseen kassankokoukseen jossa päätetään mm. säännöistä ja hallituksen jäsenistä 
- sinulla on velvollisuus maksaa sairauskassan vakuutusmaksu (peritään palkasta automaattisesti, laskutetaan erikseen  mm. palkattomien poissaolojen ajoilta ja osa-aikaisesti työskenteleviltä)
- sinulla on velvollisuus ilmoittaa sairauskassalle muutokset työsuhteessa (mm. palkattomat poissaolot, osa-aikaiset työskentelyt, työsuhteen päättymiset) sekä muutokset yhteystiedoissasi (osoitteet ja pankkitilinumerot).


Sairauskassan toiminta perustuu Vakuutuskassalakiin sekä Eläkesäätiö- ja eläkekassalakiin. Valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta. 

Otanmäen sairauskassa on toiminut jo lähes 70 vuotta, sillä sairauskassa on perustettu vuonna 1954 Otanmäen kaivoksen työntekijöiden toimesta.
Aikojen saatossa kassan nimi on vaihtunut (aiemmin mm. Otanmäen kaivoksen avustuskassa, Otanmäen kaivoksen sairauskassa, Rautaruukki Oy:n Otanmäen työntekijäin sairauskassa).