Otanmäen sairauskassa myöntää  sääntöjensä mukaisia lisäetuuskorvauksia .

Sairauskassa ei ole liikelaitos – emme tavoittele voittoa! 

Sairauskassan toiminta rahoitetaan vakuutetuilta perittävillä vakuutusmaksuilla.

Sairauskassassa päätöksenteko on demokraattista; 
vakuutetut päättävät maksujen ja etuuksien tasosta. 

 Sairauskassa kohtelee kaikkia vakuutettujaan tasapuolisesti – säännöt ja etuuksien määräytymisperusteet ovat samat kaikille . 

Sairauskassan toiminta perustuu Vakuutuskassalakiin sekä Eläkesäätiö- ja eläkekassalakiin. 
Valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta. 

Otanmäen sairauskassa on perustettu vuonna 1954.

--------