Sairauskassasta taloudellista turvaa 

Sairauskassan toiminta perustuu Vakuutuskassalakiin sekä Eläkesäätiö- ja eläkekassalakiin. Valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta. 

Otanmäen sairauskassa  on täydennyskassa, joka myöntää omien sääntöjen mukaisia etuuksia vakuutetuilleen. 
Otanmäen sairauskassaan voivat liittyä  Skoda Transtech Oy:n Suomen yksiköissä sekä Otanmäen sairauskasssassa työskentelevät henkilöt.
Kassaan kuuluminen on vapaaehtoista  1.1.2023 alkaen (kts. lomakkeet).

Sairauskassa ei ole liikelaitos - emme tavoittele voittoa. 

Kuulumalla sairauskassaan 
- sinulla on oikeus sairauskassan sääntöjen mukaisiin korvauksiin
- sinulla on oikeus osallistua yleiseen kassankokoukseen jossa päätetään mm. säännöistä ja hallituksen jäsenistä 
- sinulla on velvollisuus maksaa sairauskassan vakuutusmaksu (peritään palkasta automaattisesti, laskutetaan erikseen  mm. palkattomien poissaolojen ajoilta ja osa-aikaisesti työskentelevän osaeläkkeestä)
- sinulla on velvollisuus ilmoittaa sairauskassalle muutokset työsuhteessa (palkattomat poissaolot, osaeläkkeet, työsuhteen päättymiset) sekä yhteystiedoissasi (osoitteet ja pankkitilinumerot).

Otanmäen sairauskassa on toiminut jo lähes 70 vuotta, sillä sairauskassa on perustettu vuonna 1954 Otanmäen kaivoksen työntekijöiden toimesta.
Aikojen saatossa kassan nimi on vaihtunut (aiemmin mm. Otanmäen kaivoksen avustuskassa, Otanmäen kaivoksen sairauskassa, Rautaruukki Oy:n Otanmäen työntekijäin sairauskassa).