Kassatoiminnasta etua myös työnantajalle

Työnantajalle vakuutuskassa toimii kilpailuetuna ja parantaa yrityksen imagoa. 
Vakuutuskassa mahdollistaa työelämän laadullisen kehittämisen ja 
luo edellytyksiä henkilöstön työuran jatkumiselle.
Henkilöstön työkyvyn paraneminen parantaa myös yrityksen tulosta.

Työsuhde-etuna vakuutuskassan tarjoamat edut ja palvelut vahvistavat henkilöstön sitoutumista organisaatioon ja vähentävät vaihtuvuutta, 
ja myös uuden ammattitaitoisen henkilöstön saanti helpottuu, kun tarjolla on kilpailukykyisiä työsuhde-etuja. 
Vakuutuskassa myös edesauttaa myönteistä työilmapiiriä ja lisää yhteishenkeä.

Työnantajan sairausajan palkkamenot vähenevät, sillä vakuutuskassan vakuutetut pyritään ohjaamaan mahdollisimman pikaiseen hoitoon työkyvyn palauttamiseksi. 
Tätä kautta sairauslomat voivat vähentyä ja lyhentyä, koska hoitoon hakeutumiseen eivät vaikuta taloudelliset seikat, johtuen kassan 
hyvästä korvaustasosta. 

Lisäetuustoiminta rahoitetaan vakuutettujen vakuutusmaksuin.

Työnantajalle ei koidu sairauskassasta lisäkustannuksia.

Työnantajan velvollisuutena olisi 
👉 periä sairauskassan vakuutusmaksu palkasta,
👉 tilittää em. peritty vakuutusmaksu sairauskassalle kuukausittain,
👉 toimittaa listaus perityistä vakuutusmaksuista (henkilöittäin)
sairauskassalle kuukausittain 
👉 ilmoittaa sairauskassalle muutoksista työsuhteesta (työsuhteen päättyminen tai siirtyminen muualle töihin kuin Skoda Transtech tehtaalle). 

Katso sairauskassan esittely.

Kassan toimintapiiri

Vakuutuskassalain mukaan kassan toimintapiirin voivat muodostaa esim. työnantaja tai työnantajat, mikäli em. yrityksillä on taloudellinen tai toiminnallinen yhteys.
Finanssivalvonta tekee kuitenkin lopullisen päätöksen siitä täyttyykö lain mukainen tarvittava yhteys vasta sääntömuutosvahvistushakemuksen yhteydessä. 

Otanmäen sairauskassan toimintapiiriin kuuluvat tällä hetkellä henkilöt, jotka työskentelevät Skoda Transtech Oy:ö Suomen yksiköissä  ja ovat työsuhteessa seuraaviin työnantajiin:
➡️Skoda Transtech Oy tai
➡️Otanmäen sairauskassa tai
➡️Rekrytointipalvelu Sihti Oy (1.7.2024 alkaen).


Sairauskassaan kuuluminen on vapaaehtoista ja edellyttää siis voimassa olevaa työsuhdetta toimintapiirissä olevaan yritykseen.


Mikäli yrityksenne täyttää em. lain edellytykset taloudellisesta tai toiminnallisesta yhteydestä, ja olette kiinnostunut liittämään yrityksenne Otanmäen sairauskassan toimintapiiriin,
ottakaa yhteyttä sairauskassaan ja ryhdytään selvittämään asiaa👍