Sairauskassasta eroaminen työsuhteen päättymättä

Voit erota sairauskassasta ilman että työsuhteesi päättyisi.
👉Tällöin sinun on tehtävä kirjallinen eroilmoitus sairauskassalle. 
Palauta  samalla sairauskassan sininen jäsenkortti.
Vakuutussuhde päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin sairauskassa on vastaanottanut eroilmoituksen.

📢Huomaa kuitenkin, että jos eroat sairauskassasta työsuhteen päättymättä, et voi  saman työsuhteen aikana enää liittyä uudelleen  Otanmäen sairauskassaan.

Sairauskassa ilmoittaa palkanlaskentaan vakuutusmaksun perinnän päättämisestä (päättyy sen palkkakertymäajan lopussa, jolloin vakuutussuhdekin päättyy).

Esim. 
Matti-Tepon kirjallinen eroilmoitus on tullut sairauskassalle 15.6.2023 ja vakuutussuhde on katsottu päättyneeksi 30.6.2023. 
Matti-Teppo siis itse erosi työsuhteen päättymättä sairauskassasta kesäkuussa 2023. 
Hänen työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti toimintapiiriin kuuluvalla työnantajalla.

Matti-Teppo toimittaa liittymishakemuksen sairauskassalle 15.2.2024. 
Hänellä ei ole oikeutta liittyä sairauskassaan uudelleen, 
koska hän on työsuhteen päättymättä eronnut kesäkuussa 2023.