Kassasta eroaminen 1.1.2023 alkaen

Sairauskassasta voi myös erota työsuhteen päättymättä.
Tällöin vakuutetun on tehtävä kirjallinen eroilmoitus kassalle. 
Vakuutusuhde päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin kassa on vastaanottanut eroilmoituksen.

Henkilö, joka työsuhteen päättymättä on eronnut kassasta, ei ole oikeutettu uudelleen liittymään kassaan vakuutetuksi saman työsuhteen aikana.

Jos haluat erota sairauskassaan:
Tee kirjallinen eroamisilmoitus sairauskassalle ja palauta sairauskassan jäsenkortti.

Sairauskassa ilmoittaa palkanlaskentaan vakuutusmaksun perinnän päättämisestä.
Sairauskassan vakuutusmaksun perintä päättyy sen palkkakertymäajan lopussa, jolloin vakuutussuhdekin päättyy.

Esim.1:  
Suvi Aurinkoinen toimittaa kirjallisen eroilmoituksen sairauskassalle 15.1.2023. 
Vakuutussuhde katsotaan päättyneeksi 31.1.2023. 
Sairauskassa ilmoittaa Škoda Transtech Oy:lle, 
ettei Suvin palkasta enää peritä sairauskassan vakuutusmaksua 1.2.2023 alkaen kertyvistä palkoista.
Suvilla ei ole oikeutta korvauksiin, joiden kustannus on syntynyt 31.1.2023 jälkeen.

 Esim. 2:  
Suvi on siis itse eronnut työsuhteen päättymättä sairauskassasta tammikuussa 2023. 
Sama työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti Škoda Transtech Oy:llä ja Suvi tekee liittymishakemuksen sairauskassalle 1.2.2024. 
Suvilla ei ole oikeutta liittyä sairauskassaan uudelleen, koska hän on työsuhteen päättymättä eronnut tammikuussa 2023 sairauskassasta.

MUISTA TÄMÄ:
Uudelleen liittymisen kielto:
Koska nyt eroat Otanmäen sairauskassasta työsuhteesi päättymättä, 
et voi liittyä kassaan uudelleen saman työsuhteen aikana!