Kassaan liittyminen 1.1.2023 alkaen

1.1.2023 alkaen  Otanmäen sairauskassaan voivat liittyä 
Škoda Transtech Oy:n Suomen yksikössä työskentelevät henkilöt 
(työsuhde Škoda Transtech Oy:ssä). 
Edellytyksenä on, että henkilö saa  em. työnantajalta pääasiallisen toimeentulonsa.

Vakuutussuhdetta on haettava 
- kuuden (6) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta  tai  
- 30.6.2023 mennessä  niiden henkilöiden jotka sääntömuutoksen voimaantullessa (1.1.2023 ) olivat Škoda Transtech Oy:öön  työsuhteessa ja jotka aikaisemmin eivät ole voineet kuulua kassan toimintapiiriin.

Työsuhde Škoda Transtech Oy:llä alkaa 1.1.2023 tai sen jälkeen:
Tullessasi töihin  1.1.2023 ja sen jälkeen Škoda Transtech Oy:lle
 voit  hakea Otanmäen sairauskassan vakuutussuhdetta.
Jos haluat liittyä sairauskassaan:
Tee kirjallinen liittymishakemus sairauskassalle kuuden (6) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. 

Työsuhde Škoda Transtech Oy:llä oli voimassa 1.1.2023 ja työskentelet Helsingissä, Oulussa tai  Tampereella tai työskentelet ylempänä toimihenkilönä Otanmäessä:
Sairauskassan sääntömuutoksen voimaantullessa 1.1.2023  Škoda Transtech Oy:öön  työsuhteessa olevat henkilö, joka  ei aikaisemmin ole kuulunut kassan toimintapiiriin, voi hakea Otanmäen sairauskassan vakuutussuhdetta 30.6.2023 mennessä.
Jos haluat liittyä sairauskassaan:
Tee kirjallinen liittymishakemus  sairauskassalle 30.6.2023 mennessä!

Huom: 
Henkilö, joka työsuhteen päättymättä on aiemmin eronnut kassasta
 (1.1.2023 jälkeen) ei ole oikeutettu uudelleen liittymään kassaan vakuutetuksi saman työsuhteen aikana.

Otanmäen sairauskassaan ei voi kuulua henkilö, joka on 
- vakuutettuna toisessa sairaus- tai vakuutuskassassa,
- saa täyttä kuntoutustukea (työkyvyttömyyseläkettä)
- työsuhteessa toiseen työnantajaan ja saa sieltä pääasiallisen toimeentulonsa.

Vakuutusuhteen alkaminen:
Vakuutussuhde alkaa kassan ehtojen täyttyessä kirjallisen liittymishakemuksen 
saapumista  seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Sairauskassa ilmoittaa vakuutusmaksun perimisestä suoraan palkasta 
Skoda Transtech Oy:lle.
Vakuutussuhteen alkaessa vakuutetulle lähetetään kassan säännöt sähköpostitse (tai postitse) sekä uusi jäsenkortti.

Esim.1:  
Risto Reippaan työsuhde alkanut Škoda Transtech Oy:llä  1.3.2023.
Risto toimittaa toimittaa kirjallisen liittymishakemuksen sairauskassalle 15.4.2023. 
Hän ei ole kuulunut aiemmin  Otanmäen sairauskassaan.
Ristolla täyttyy kassan ehdot, joten vakuutussuhde alkaa 1.5.2023.
Ristolle lähetetään kassan säännöt sähköpostitse (tai postitse) sekä uusi jäsenkortti.
Sairauskassa ilmoittaa Škoda Transtech Oy:lle vakuutusmaksun perinnän 
aloittamisesta 1.5.2023 alkaen (perintä alkaa palkkakertymäkaudesta 1.5.2023 alkaen).
Ristolla on oikeus korvauksiin  (paitsi hammashoito- ja silmälasikorvauksiin) 1.5.2023 ja sen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.
Hammashoito- ja silmälasikorvauksissa on yhden vuoden vakuutusehtoaika, joten niihin Ristolla voi olla oikeus aikaisintaan 1.5.2024 ja sen jälkeen syntyneistä kustannuksista. 


Esim.2:  
Teppo Tunnollinen toimittaa kirjallisen liittymishakemuksen sairauskassalle 15.1.2023. 
Hän on työskennellyt  Škoda Transtech Oy:n Tampereen yksikössä 1.7.2021 alkaen.
Hän ei ole kuulunut aiemmin sairauskassaan.
Hänellä täyttyy kassan ehdot, joten vakuutussuhde alkaa 1.2.2023.
Tepolle lähetetään kassan säännöt sähköpostitse (tai postitse) sekä uusi jäsenkortti.
Sairauskassa ilmoittaa Škoda Transtech Oy:lle vakuutusmaksun perinnän 
aloittamisesta 1.2.2023 alkaen.
Tepolla on oikeus korvauksiin  (paitsi hammashoito- ja silmälasikorvauksiin)  1.2.2023 ja sen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.
Hammashoito- ja silmälasikorvauksissa on yhden vuoden vakuutusehtoaika, joten niihin Tepolla voi olla oikeus aikaisintaan 1.2.2024 ja sen jälkeen syntyneistä kustannuksista.