Kassaan liittyminen 1.1.2023 alkaen

Tullessasi töihin (työsuhde Škoda Transtech Oy:ssä) Škoda Transtech Oy:lle mihin tahansa Suomen yksikköön, voit  hakea Otanmäen sairauskassan vakuutussuhdetta.
Jos haluat liittyä sairauskassaan:
Tee kirjallinen liittymishakemus sairauskassalle kuuden (6) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. 

Huom: 
Henkilö, joka työsuhteen päättymättä on aiemmin eronnut kassasta
 (1.1.2023 jälkeen) ei ole oikeutettu uudelleen liittymään kassaan vakuutetuksi saman työsuhteen aikana.

Otanmäen sairauskassaan ei voi kuulua henkilö, joka on 
- vakuutettuna toisessa sairaus- tai vakuutuskassassa,
- saa täyttä kuntoutustukea (työkyvyttömyyseläkettä)
- työsuhteessa toiseen työnantajaan ja saa sieltä pääasiallisen toimeentulonsa.

Vakuutusuhteen alkaminen:
Vakuutussuhde alkaa kassan ehtojen täyttyessä kirjallisen liittymishakemuksen 
saapumista  seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Sairauskassa ilmoittaa vakuutusmaksun perimisestä suoraan palkasta 
Skoda Transtech Oy:lle.
Vakuutussuhteen alkaessa vakuutetulle lähetetään kassan säännöt sähköpostitse (tai postitse) sekä uusi jäsenkortti.

Esim.1:  
Risto Reippaan työsuhde alkanut Škoda Transtech Oy:llä  1.3.2023.
Risto toimittaa toimittaa kirjallisen liittymishakemuksen sairauskassalle 15.4.2023. 
Hän ei ole kuulunut aiemmin  Otanmäen sairauskassaan.
Ristolla täyttyy kassan ehdot, joten vakuutussuhde alkaa 1.5.2023.
Ristolle lähetetään kassan säännöt sähköpostitse (tai postitse) sekä uusi jäsenkortti.
Sairauskassa ilmoittaa Škoda Transtech Oy:lle vakuutusmaksun perinnän 
aloittamisesta 1.5.2023 alkaen (perintä alkaa palkkakertymäkaudesta 1.5.2023 alkaen).
Ristolla on oikeus korvauksiin  (paitsi hammashoito- ja silmälasikorvauksiin) 1.5.2023 ja sen jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.
Hammashoito- ja silmälasikorvauksissa on yhden vuoden vakuutusehtoaika, joten niihin Ristolla voi olla oikeus aikaisintaan 1.5.2024 ja sen jälkeen syntyneistä kustannuksista.