Lääkärinpalkkiot

Otanmäen sairauskassa korvaa lääkärinpalkkiosta 70 %.
Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 400 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.
Sairauskassan lisäetuuskorvauksesta vähennetään ennen sen maksamista sairausvakuutuslain tai muun lain mukainen korvaus.
Yksityisellä palveluntuottajalla tehdystä leikkauksesta ja siihen verrattavista toimenpiteistä perityt lääkärinpalkkiot korvataan "Leikkaukset"-kohdan mukaisesti.

Voit itse valita hoitopaikkasi.
Voit käydä 
1. suorakorvaussopimuksen tehneessä yksityisessä hoitolaitoksessa.
Muista esittää jäsenkortti ja Kela-kortti.
Tällöin maksat  em. hoitolaitokselle  30 %:n omavastuuosuuden.  
(Poikkeus: Mehiläinen, joka vähentää vain sv-korvauksen-> hae itse lopusta korvaus kassasta). 
2. muussa kuin em. hoitolaitoksissa.  
Yksityisen hoitolaitoksen tulee ensin vähentää sv-korvaus. 
Maksa loppuosa itse ja toimita  maksukuitti tms. sekä lääkärin selvityslomake sairauskassaan (hakuaika 6 kk).

Muuta huomioitavaa lääkärinpalkkiosta:
- ajokorttia varten lääkärinpalkkioita ei korvata.