Sairauskassan korvaukset 
(huom. ulkomailla annettuja hoitoja ei korvata)

Otanmäen sairauskassa korvaa vakuutusmaksua maksaville vakuutetuilleen sääntöjensä mukaisia korvauksia.
Sairauskassan lisäetuuskorvauksesta vähennetään ennen sen maksamista sairausvakuutuslain tai muun lain mukainen korvaus.
Etuuksia maksetaan kuitenkin enintään 4.000 e/vuodessa.
Em. summaan ei kuitenkaan lasketa lääkekustannusten korvauksia. 


❌Ulkomailla annettuja hoitoja ei korvata.

Otanmäen sairauskassa korvaa  mm.

- lääkärin määräämästä fysioterapiasta 
- hammashoidosta 
hieronnasta tms. hoidosta ,
-julkisen terveydenhuollon perimistä maksuista
- lääkärin määräämistä lääkkeistä ,
lääkärinpalkkiosta ,
-optikkomaksuista ,
-lääkärin määräämästä sairaanhoitajan antamasta hoidosta ,
-lääkärin tai optikon määräämistä silmälaseista/piilolinsseistä,
-lääkärin määräämästä toimenpide- ja laitosmaksuista ,
-lääkärin määräämistä tutkimuksista ja hoidoista   
-lääkärin tai työfysioterapeutin määräämistä apuvälineistä, tukipohjallisista 
-yksityisen sairauskuluvakuutuksen omavastuuosuudesta .


Hakuohjeet:
🪪Sopimuspaikoissamme asioidessasi sinun tarvitsee yleensä maksaa vain kassan sääntöjen mukainen omavastuuosuutesi esitettyäsi  jäsen- ja Kela-korttisi, eikä sinun enää siis tarvitse hakea kassasta korvausta
 (huom. poikkeus Mehiläinen ja Silmäasema->hae kassan korvausta itse!) 

Muutoin sinun on itse haettava sairauskassan korvauksia. 
Laskut on aina ensin itse maksettava ja maksukuitti liitettävä mukaan 
yksityispuolen maksuista: hammashoidoista, hieronnoista, fysioterapioista tai lääkärinpalkkiosta. 
Maksamattomia laskuja ei saa siis toimittaa sairauskassalle! 


Hakemukseen on liitettävä tarpeelliseksi katsottava selvitys;
esim. lasku tms. selvitys (josta siis selviää nimesi, annettu hoito ja hoitoajankohta, hoidon kustannus sekä hoidon suorittaja) tai muut saamasi tositteet palveluntuottajalta. 
Huom! MAKSUKUITTI MUKAAN YKSITYISPUOLELLA KÄYNNEISTÄ!


📢Katso tarkemmat ohjeet etuuslajikohtaisesta ohjeesta.

Hakuaika on kuusi (6) kuukautta :
 Korvausta kustannuksista on haettava kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun maksu, josta korvausta haetaan, on suoritettu.

Toimitettava myös maksukuitti

6.2.2024  alkaen  Muutoksena aiempaan ohjeistukseen:
Pelkkä lasku merkinnällä maksettu ei enää jatkossa riitä (muut kuin julkisen terveydenhuollon maksut) .

Eli jatkossa yksityisen puolen hammashoidoista, hieronnoista, fysioterapioista ja lääkärinpalkkioista on esitettävä myös maksukuitti joista näkyy minkä osuuden olet itse maksanut. 

Julkisen terveydenhuollon laskuihin (sairaalat, hammashoidot, polit, terveyskeskusmaksut yms.)  ei siis edelleenkään tarvitse toimittaa maksukuittia, riittää kun toimitat laskun johon olet kirjoittanut että maksettu.

❌HUOM! Mikäli kustannus on maksettu  työnantajan kustantamana henkilökuntaetuna (esim. ePassi, Edenred, Smartum tms.) , sairauskassa ei korvaa ko. osuutta. 

Korvaushakemuksesi voit
- jättää tehtaalla oleviin sairauskassan lukollisiin postilaatikoihin* 
- toimittaa postitse sairauskassaan: 
Otanmäen sairauskassa, Kokkolantie 1791, 88200 Otanmäki 

*)lukollisia postilaatikoita Skoda Transtech Oy:llä:
-  porttirakennuksen ulkoseinässä
- tehtaan  alakertaan menevällä portaikkotasanteella
- sairauskassan/terveysaseman vastaanoton oven vieressä tehtaan alakerran käytävän seinässä


Muutokset maksatuskäytäntöihin 1.1.2023 alkaen

 Julkisen terveydenhuollot maksut:
Em. maksut  ensin itse maksettava, 
ja toimitettava sen jälkeen laskukopio sairauskassalle
 (maksukuittia ei tarvitse tulostaa, riittää oma merkintä että maksettu).
Fysioterapiamaksut:
Fysioterapiamaksut on ensin itse maksettava, ja toimitettava sen jälkeen korvaushakemus  (maksukuitti+selvitys annetusta hoidosta+lääkärin määräyslomake) sairauskassalle.

Hierontaan tms. hoitoon liittyvät kustannukset:
Hieronnasta tms. hoidosta oltava maksukuitin lisäksi  erillinen selvityslomake 
(saatavilla kassasta, nettisivuilta ja lomaketelineistöistä sairauskassan postilaatikkojen lähellä tehtaalla), mikäli kuitista ei ilmene tarvittavia tietoja
 (hoidon suorittajan nimi, annettu hoito ja hoitopäivä, asiakkaan nimi ja kustannus).

Sairausvakuutuslain mukaiset etuudet:
1.1.2023 alkaen sairauskassa ei käsittele enää lainkaan sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia. Palveluntuottaja ja/tai apteekki vähentää suoraan mahdollisen sairausvakuutuslain  mukainen korvauksen maksusi yhteydessä.  
Mikäli palveluntuottaja ei vähennä suoraan svl:n mukaista korvausta, 
on sinun itse haettava svl-korvausta Kelasta.
Sairaus- ja vanhempainpäivärahat käsittelee Kela.

Laskutus- ja suorakorvaussopimukset:
Vain esittämällä kassan jäsenkortin  (Kela-kortin kanssa) apteekeissa ja yksityisissä terveydenhuollon hoitolaitoksissa voit saada lääkeostot sekä 
hoidot pelkällä omavastuuosuudella.
🪪MUISTA SIIS NÄYTTÄÄ MYÖS SINISTÄ JÄSENKORTTIA!