1.1.2023 alkaen sairauskassassa ei käsitellä sairausvakuutuslain nojalla myönnettäviä etuuksia (esim. sairaanhoidon kulut, sairaus-, isyys-  ja vanhempainpäivärahat). 
Ota tarvittaessa yhteyttä Kelaan.