Toimenpide- ja laitosmaksut

Voimassa 1.1.2023 ja sen jälkeen annettuun hoitoon:
Otanmäen sairauskassa  korvaa yksityisen terveydenhuollon yksikön perimästä laitos- tai toimenpidemaksusta (ei kanta-, palvelu-, resepti- tai toimisto tms. maksusta) 70 %:a. 

Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 400 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.

Maksa itse ensin laitos- tai toimenpidemaksu kokonaan yksityiseen hoitolaitokseen, ja toimita sen jälkeen alkuperäinen laskelma/kuitti kustannuksista sairauskassaan mahdollista lisäetuuskorvausta varten (hakuaika 6 kk).

Voimassa 31.12.2022 ja sitä ennen annettuun hoitoon:
Otanmäen sairauskassa  korvaa yksityisen terveydenhuollon yksikön perimästä 
laitos- tai toimenpidemaksusta (ei kanta-, palvelu-, resepti- tai toimistomaksusta)
 70 %:a , kuitenkin enintään 150 euroa lisäetuudesta hoitokertaa kohden.