Toimenpide- ja laitosmaksut

Otanmäen sairauskassa  korvaa yksityisen terveydenhuollon yksikön perimästä laitos- tai toimenpidemaksusta (ei kanta-, palvelu-, resepti- tai toimisto tms. maksusta) 70 %:a. 

Etuuskorvauksen enimmäismäärä on 400 euroa kalenterivuodessa vakuutettua kohti.

Maksa itse ensin laitos- tai toimenpidemaksu kokonaan yksityiseen hoitolaitokseen, ja toimita sen jälkeen alkuperäinen laskelma/kuitti kustannuksista sairauskassaan mahdollista lisäetuuskorvausta varten (hakuaika 6 kk).

E-PASSI JA SAIRAUSKASSAN KORVAUS

Sairauskassa korvaa sairaanhoidonkustannuksia vain niiltä osin kuin asiakas on itse maksanut. Mikäli kustannus on maksettu kokonaisuudessaan työnantajan tarjoamalla ePassilla, ei sairauskassalle jää korvattavaa.